Preu habitatge
1.000.000
37.500
Ingressos nets mensuals Ajuda Has d'introduir la suma dels ingressos de tots els titulars de la hipoteca.
30.000
1